zarabianie przez internet "
Zarabianie przez Internet:

Konto bankowe za darmo

Jak zarobić przez Internet?

Oszustwa w zarabianiu przez Internet

Polecane ebooki

Pomoc / FAQ

Blog
Najlepsze polskie programy partnerskie

Selkar
Netigo
Psychorada
ProPartner
Program partnerski mBank
Złoty Program Partnerski

Finanse przez Internet:

Konta w banku
Kredyty przez internet
MoneyBookers

Inwestownanie przez Internet:

Fundusze Inwestycyjne
Giełda Papierów Wartościowych
Giełda Walutowa Forex

Kontakt:

email:Patryk Wiśniewski
autor strony

GG 8738548

Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne stały się ostatnio bardzo popularne. Powierzamy nasze pieniądze funduszowi, a specjaliści robią wszystko, by jak najbardzej je pomnożyć.

Możesz wybierać wśród kilku rodzajów funduszy inwestycyjnych:

  • fundusze akcyjne - zgodnie z nazwą - inwestują prawie wyłącznie w akcje. Tu ryzyko jest największe, ale - zgodnie z obowiązującymi regułami - potencjał zysku w długim okresie jest najwyższy.

  • fundusze zrównoważone - inwestują z reguły w równych proporcjach w dłużne papiery wartościowe i akcje notowane na giełdzie. Tu ryzyko jest już większe (a więc większa możliwość wahań wartości naszej inwestycji), ale równocześnie potencjał zysku w długim okresie jest tu znacznie wyższy - właśnie ze względu na inwestycje giełdowe.

  • fundusze obligacyjne - inwestują - zgodnie ze swoją nazwą - w obligacje skarbowe, przeważnie długoterminowe. Fundusze obligacyjne obarczone są nieco większym ryzykiem inwestycyjnym niż fundusze rynku pieniężnego - inwestycja może podlegać minimalnym wahaniom. W dłuższym okresie fundusze te przynoszą jednak nieco wyższy zysk od funduszy rynku pieniężnego.

  • fundusze rynku pieniężnego - lokują w krótkoterminowe papiery dłużne, takie jak bony skarbowe, czy krótkoterminowe obligacje Skarbu Państwa. Jest to grupa funduszy obarczona minimalnym ryzykiem. Fundusze te przynoszą bieżący zysk powyżej inflacji, a wartość inwestycji praktycznie nie podlega wahaniom.

Fundusze inwestycyjne

Osobiście inwestuję w Supermarkecie Funduszy Inwestycyjnych. Największą zaletą tej darmowej usługi, oferowanej przez mBank, jest brak prowizji za zakup i sprzedaż jednostek uczestnictwa funduszy. W SFI można zainwestować w ponad 150 różnych funduszy.kredyt mieszkaniowy
copyright © Patryk Wiśniewski